Onderzoek

Als u met een hulpvraag bij mij komt, dan volgt - na een kort gesprek - altijd eerst een onderzoek. Het vervolg van het onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag die u heeft, maar ik kijk zowel naar de kwaliteit als de kwantiteit van de motoriek, naar het hoe en waarom. En natuurlijk naar wat er het beste aan gedaan kan worden. Zijn er aanwijzingen voor grotere onderliggende problematieken waarvoor doorverwijzing naar de huisarts of kinderarts noodzakelijk is, dan hoort u dit meteen. Na het onderzoek volgt een verslag aan u en de verwijzer (huisarts, consultatiebureau, kinderarts). De vragenlijst die op u of uw kind van toepassing is, kunt u downloaden van deze website of krijgt u bij de eerste afspraak aangereikt. Het is fijn als u deze zo snel mogelijk ingevuld aan mij terug geeft; uw antwoorden neem ik dan mee in het onderzoek.

2 onder 1 dak

Twee verschillende fysiotherapie praktijken onder het dak van Fysiotherapie Molenbroek